Thursday, October 30, 2008

Matprisene minker

Her er en kort artikkel om at matprisene i Nicaragua synker som følge av den synkende oljeprisene. Den sier noe om hvordan den globale økonomien henger sammen:

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/31035

Så kan dere øve dere på spansk mens dere lærer noe om den globale økonomien..

C

Tuesday, October 28, 2008

Intervju med Carlos Pellas Chamorro

Fant et morsomt intervju med Carlos Pellas Chamorro, overhodet for Pellas familien og det multinasjonale selskapet. Som dere sikkert husker fra Vilas artikkelen er det Pellas familien som hadde San Antonio fabrikken (Flor de Cana). Intevjuet er på spansk, så her kan dere øve dere på spanske og lære noe om nicaraguansk historie:)

Han ser selvfølgelig veldig kritisk til Sandenistane - de konfiskerte hans fars fabrikk og en rekke andre foretninger som var Pellas

C

Definisjoner på importerstattende og eksportorientert industri

Mange er sikkert ute etter en klargjøring av noen økonomiske begreper. Her er en ganske god avklaring av to begreper som vi har berørt uten at jeg har fått skapt noe klarhet i de - tar sikte på det imorgen når vi skal snakke om globaliseringsprosesser:

http://www.udviklingstal.dk/toformerforindu.htm

C

Gammelt intervju med Benedicte Bull i Ny Tid om stortingets utviklingsmelding

Jeg fant denne gamle artikkelen i Ny Tid. Her kritiserer Benedicte Bull - som dere har på pensum - regjeringens utviklingsmelding. I denne meldinga så støtter den norske regjeringen opp om å oppmuntre til privatisering, deregulering og kutt i sosiale stønader - neoliberalsimens mantra. Hun påpeker at det er unyansert av norske politikere å spille den samme sangen som USA. Verdensbanken og IMF har i lang tid vært stråmenn for USAs neoliberalsitisk politikk, og norge bør være skeptisk til å satse så hardt på privat sektor i forhold til å skape utvikling.

Dette tankegodset er mye inspirert av økonomen Ferdinand de Soto, som tenker seg at avbyråkratisering av den offentlige sektoren vil gjøre det lettere for mindre og mellostore bedrifter å etablere seg. De regulering er altså et sentralt mål innen denne tankegangene - (her ser vi også linjer til Milton Freedman). Problemet, som Bull påpeker, er at påført deregulering kan føre til sosial uro. Reguleriing kan skape konkurranse (Feks i norge har vi konkurransetilsynet, som er en statlig institusjon), og regulere konkurranse. VIdere er slike reguleringer en viktig del av kompromissene som ulike aktører har kommet frem til.

Jeg likte dette intervjuet - hun er veldig i tråd med artikkelen dere har på pensum av Robinson (og sin egen selvfølgelig)

C

Artikkel om globalisering og neoliberalistiske reformer

Hei folkens

Fant en artikkel på dansk som omhandler neoliberale økonomiske reformer i Bolivia og L-A. Den stiller seg kritisk til disse reforemene, og anvender noen sitater fra Josph Stiglitz, tidligere økonomisk sjef i Verdensbanken og vinner av nobelsprisen i økonomi - en type jeg synes vi skal lytte til. Stiglitz er selv veldig kritisk til både IMF og Verdensbanken.

Artikkelen avslutter med et håp om at den venstreorientere presidenten Hugo Chavez skal få ryddet opp i korrupsjonen i Venezuela, noe jeg stiller meg tvilende til.

Artikkelen minner ogå om at halvparten av de 100 største økonomiene i verdenen i dag ikke er nasjonsstater, men private selskaper. Dette skaper enorme utfordringer for mindre fattige nasjonastater som har mye mindre økonomisk makt enn de multinasjonale selskapene som driver foretninger i landene de lever i.

http://i.information.dk/136292

Christian

Monday, October 27, 2008

Silje Hilser

Hei alle saman!

Håper livet i Leon er stålande fint!

Eit lite apropos her i frå kalde Oslo. I haust har vi jo snakka ein del om
minoritetar sine rettar i Nicaragua, mellom anna homofile. De huskar kanskje
at eg sa at homofili er forbode i Nicaragua. Vel, denne lova vart oppheva i
juni i år. Det har gått meg hus forbi fram til i dag, og det beklagar eg.
Les meir om saka her: http://www.saih.no/Artikler/6043.html. Dette betyr
sjølvsagt ikkje at homofile har fått det spesielt mykje betre, men det er
iallefall eit steg i rett retning.

Hels Leon,

Silje

Saturday, October 18, 2008

Eksamen blir gitt 21 november kl 1400

Eksamen blir gitt ut 21 november, og blir publisert på classfronter og sendt ut på mail. Jeg skal komme ut med mer informasjon etterhvert.

Christian

Rigos artikkel i El Nuevo Diario

Hei folkens

Nedenfor finner dere lenken til artikkelen som Rigo har skrevet med en kompis. Ganske kritisk til dagens politiske regime:
http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/20342

Christian

Friday, October 17, 2008

Daniel Ortega med minst tillit på det amerikanske kontinente

Som det går frem av en artikkel i El Nuevo Diario, så er Ortega en av presidentene i Amerika med minst tillit. Det som også går frem her, er at de institusjonene med mest tillit er media, etterfulgt av militæret, med kirken på en tredjeplass. Dette avviker noe fra UNDP rapporten på pensum, som baserer seg på en eldre undersøkelser. Det som stemmer helt overens med UNDP rapporten, er at de politiske partiene fremdeles har en bunnplass når det gjelder tillit.

Noe som også overrasket meg er at Høyesterett er så lave på tillitsskalaen, bare litt etter presidentinstitusjonen.

Dere finner artikkelen:
http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/29766


Undersøkelsen:
Barómetro de las Américas 2008: Desafíos para la Democracia en América Latina

Hilsen Christian

Tuesday, October 14, 2008

Ernesto Cardenal salme 5

Hei Alle sammen

Jeg prøvde å vise denne snutten med Ernesto Cardenal og hans berømte Psalme 5. Som jeg nevnte i forelesningene så er Ernesto Cardenal en av de store frigjøringsteologene. I kjølevannet av det Andre Vatikanets Konsil, etablerte flere Katolske prester det såkalte "Opcion por los pobres". Basemeningheter, eller såkalte Comunidades eclesiales de base (CEB), ble verktøyet som frigjøringsteologene brukte for å omsette sine progressive ideer til handling. Cardenal er en av de store kristne revolusjonære i Latin-Amerika, og han refererer til seg selv som prest, poet og revolusjonær.

I denne videosnutten, hvis dere greier å laste den ned, får dere innblikk i den virkelig fine poesien til Cardenal. Han bruker salmerammeverket for å formidle sine veldig kritiske meldinger om det nicaraguanske samfunnet. I dette diktet er det vel spesielt Somoza han tar for seg, og det undertrykkende regime han stod for.

Jeg anbefaler alle å ta en titt - det tar bare fem minutter

http://www.youtube.com/watch?v=U7BdZUwm47s


Hilsen Christian

Forelesning om etnistitet

Noen punkter for morgendagen

Som dere har sett på planen så er det temaet for morgendagens forelesning Etnistitet. Det er tre forfattere dere skal lese: Lancaster, Schackt, og to kapitler i Hendricks og Fischer (3-4).

Noen av temaene som jeg vil gå mer konkret gjennom er tradisjonsoppfinning, etnistitet som en relasjon, og at etnisk identitet er kontekstavhengig. Mye av diskusjonen omkring etnisitet har sitt opphav i Fredrik Barth. Barth revolusjonerte i sin tid studiet av etnistet i sin bok ”Ethnic groups and bounderies” fra 1969. Her hevder han at etnisk identitet er noe som blir gjort relevant i relasjon til andre etniske grupper. Det er altså ikke slik at etnistet er en essens i mennesket, eller en objektiv størrelse. Det er en sosial konstruksjon (og her ser vi igjen dette ”sosialkonstruktivistiske argumentet” som jeg har plagd dere med). Som en sosial konstruksjon er det noe som kan endre seg over tid. Videre så er etnistet noe som er avhengig av kontekst – altså sammenhengen den etniske identiteten blir gjort relevant i.

Tradisjonsoppfinning (som Schackt snakker om) er som sådan et beslektet argument i etnistets diskusjonen, hvor ”oppfinningen” av bestemte tradisjoner står sentralt for å legitimere en bestemt etnisk identitet. Dette er noe vi kan diskuterer i forhold til Maya renessansen, eller revitaliseringen.

Er det noe dere lurer på, så er det bare å kontakte med på csorhaug@khm.uio.no

Hilsen Christian