Monday, August 25, 2008

Artikkel om Maquilladoraindustri

I El Nuevo Diario fant jeg denne artikelen om maquilladora industrien. Det går tydeligvis ikke så bra med den formen for industri i Nicaragua. Det bringer også frem noen interessante problemstillinger: Vi kritiserer denne type industri på grunn av de dårlige arbeidsforholdene, fravær av rettigheter og lave lønninger. Men hva skjer når folk mister denne type jobber? Hvor skal de da få jobb. Vi kan ende opp med et senario hvor tiden for sammensettningsindustri blir savnet....

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/24990

No comments: