Monday, February 16, 2009

Sitering og kildehenvisning

Hei folkens

Jeg skjønner det er endel som sliter med korrekt sitering og kildehenvisning. Det er ingen vei rundt dette, så det er bare å lære seg reglene. Noe står under skriving av hjemmeoppgave i studieguiden til kulturstudier.

I en akademisk tekst, eller en hjemmeeksamen, skal du legge frem en påstand. En påstand må underbygges med en rekke premisser. For at leseren skal være i stand til å sjekke premissene i resonnementet trenger de tilgange til kildene du bruker for å være i stand til å vurdere og evt. kritisere det som skrives. Derfor er det viktig at reglene for kildehenvisning og sitatbruk overholdes. En grunnregel er at det skal være enkelt for leseren å finne frem til stedene du har brukt andres arbeid. Man må aldri gjøre omskrivninger av andres arbeid for deretter å fremstille det som eget.

Unngå også å ha for lange sitater. Det vitner som oftest om umodenhet. Ta heller å skriv det om med egne ord og legg inn referanser. Det vil også gjøre det enklere å vise hvordan et resonnement støtter ditt eget.

Vær forsiktig med bruk av internettsider – spesielt Wikipedia. Wikipedia kan oppgi feil opplysninger, noe som går ut over personen som skriver oppgaven.

Internettreferanse:
I teksten skal elektroniske kilder refereres i teksten ved å oppgi navn på nettsted, dato for nedlasting og evt. navn på person som har uttalt

Eks.: ”Fødselspermisjon er et tilbud, ikke tvang.” (Manuela Ramin-Osmundsen , www.aftenposten.no, 13 november 2007). I referanselista skal du ha med dokumentets tittel, dato og URL-adresse.

Ikke bruk "ibid" eller "op. cit", men bruk hele referansen.

Lykke til, og kontakt meg hvis dere har noen spørsmål

Christian

No comments: