Tuesday, February 23, 2010

Ny rektor, gammel kurs?
Torsdag 18. februar ble Róger Guardián Vijil valgt til ny rektor ved Universitetet i León (UNAN-León), etter en turbulent, uregelmessig og ujevn valgkamp. I begynnelsen av februar i år protesterte studenter med bombekastere og harde ord mot de de mente var uregelmessigheter i valgprosessen, og Nicaraguas to største dagsaviser, El Nuevo Diario og La Prensa, er denne uken samstemte i sin bekymring for kursen den nye rektoren nå staker ut.

Guardián er regjeringspartiet FSLNs (Frente Sandinista de Liberación Nacional, eller Sandinistenes nasjonale frigjøringsfront) kandidat, og i midten på bildet over feirer han seieren med å offentlig erklære seg som orteguista, eller tilhenger av president Ortega. Han understreket videre at han er medlem av Sandinistfronten, og han takket sitt parti for at de har støttet ham. Men han stoppet ikke der. Han avsluttet med å erklære at han i sitt arbeid som rektor alltid vil huske og respektere programerklæringene og prinsippene til "dette fantastiske partiet som heter FSLN" (López, www.laprensa.com.ni, 22.02.2010).

Under hele valgkampen har Guardián åpent mottatt massiv støtte fra FSLN. Det har blant annet blitt arrangert store valgmøter under det svarte og røde partiflagget, og mange hevder at studentenes stemmer er blitt kjøpt. Guardiáns motkandidat Rodolfo Peña er også partimedlem, men med en programerklæring som innebar full akademisk frihet og politisk uavhengighet. I høst skjedde det flere ganger at Peña ble motarbeidet av sitt eget parti og Guardiáns tilhengere. El Nuevo Diario skriver da også at "ortegistmaskineriet" bak Guardián fikk suksess, og i La Prensas overskrift hevdes det at orteguismen tar plass i ledelsen ved UNAN.

På Cuba kaller man tilhengere av tidligere president Fidel Castro for fidelister, og det er nå ikke fjernt, verken historisk, samtidsmessig eller geografisk, å trekke paralleller mellom disse to politiske personene. De er nettopp politiske personer og personligheter, med vekt på det siste. De gjør politikk personlig ved å knytte parti, partiprogram og egen person uløselig sammen, slik at alle angrep på partipolitikken blir et personlig angrep på presidenten. En president som sørger for å plassere sine tilhengere i sentrale posisjoner. I León ser dette nå ut til å bety at framtidige angrep på UNANs rektor også blir at angrep på FSLN og Ortega. Slik kan alle forsøk på saklige diskusjoner - og svært sannsynlig også framtidige legekarrierer - legges døde.

I nettutgavene til både La Prensa og El Nuevo Diario kommer det stadig flere kommentarer fra publikum, de fleste anonyme, og ordlyden er sterk. Ord som diktatur, juks og politisk spill går igjen, og de som kritiserer valgprosessen og den nye rektorens linje er i klart overtall. Så diskusjonen er foreløpig ikke død. Spørsmålet er bare hvor langt disse stemmene når. For det er også mange som med store ord forsvarer den nye rektoren, FSLN og Ortega - i samme åndedrag, i samme setning. Politikk og person skilles ikke.

Det fulle navnet til Universitetet i León er Det Nasjonale, Autonome Universitetet i Nicaragua, avdeling León. Det er mange som nå er redde for at det nasjonalpolitiske og det nasjonalpersonlige vil overstyre det autonome og uavhengige. Ansatte uttrykker sterk bekymring for at UNAN-León vil omgjøres til en bastion for sandinistene, at dyktige studenter som ikke respekterer partiets linje vil nektes adgang, og at selve universitetets ryggrad - den frie forskningen og den akademiske frihet - nå er alvorlig truet.

Utenfor byens sykehus og langs Nicaraguas grenseoverganger henger det allerede en lang rekke av svarte og røde partiflagg, og det kan nå bare være et tidsspørsmål før disse flaggene også vaier på universitetsplassene her i byen. Utdanningsinstitusjoner er sentrale steder å kontrollere og styre for en president og et parti som ønsker en stadig større kontroll over sin befolkning.Av Nina Alnes Haslie


Nettkilder:


González, J. L. "Eligen rector de la UNAN-León". 22.02.2010.http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2010/02/20/departamentales/119441


Hernández, E. L. "Violencia en la UNAN-León". 22.02.2010.http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/febrero/07/noticias/regionales/310513.shtml


Hernández, E. L. "UNAN-León cae en juego político". 22.02.2010.http://www.laprensa.com.ni/2010/01/18/departamentos/13442


López, E. "El orteguismo seimpone en la rectoría de la UNAN-León". 22.02.2010.http://www.laprensa.com.ni/2010/02/19/nacionales/16749/imprimir

1 comment:

Eirin said...

Skremmende.. En spennende tid å være her nede.. Skal følge bloggen flittig videre!

Eirin :)