Tuesday, October 28, 2008

Artikkel om globalisering og neoliberalistiske reformer

Hei folkens

Fant en artikkel på dansk som omhandler neoliberale økonomiske reformer i Bolivia og L-A. Den stiller seg kritisk til disse reforemene, og anvender noen sitater fra Josph Stiglitz, tidligere økonomisk sjef i Verdensbanken og vinner av nobelsprisen i økonomi - en type jeg synes vi skal lytte til. Stiglitz er selv veldig kritisk til både IMF og Verdensbanken.

Artikkelen avslutter med et håp om at den venstreorientere presidenten Hugo Chavez skal få ryddet opp i korrupsjonen i Venezuela, noe jeg stiller meg tvilende til.

Artikkelen minner ogå om at halvparten av de 100 største økonomiene i verdenen i dag ikke er nasjonsstater, men private selskaper. Dette skaper enorme utfordringer for mindre fattige nasjonastater som har mye mindre økonomisk makt enn de multinasjonale selskapene som driver foretninger i landene de lever i.

http://i.information.dk/136292

Christian

No comments: