Monday, October 27, 2008

Silje Hilser

Hei alle saman!

Håper livet i Leon er stålande fint!

Eit lite apropos her i frå kalde Oslo. I haust har vi jo snakka ein del om
minoritetar sine rettar i Nicaragua, mellom anna homofile. De huskar kanskje
at eg sa at homofili er forbode i Nicaragua. Vel, denne lova vart oppheva i
juni i år. Det har gått meg hus forbi fram til i dag, og det beklagar eg.
Les meir om saka her: http://www.saih.no/Artikler/6043.html. Dette betyr
sjølvsagt ikkje at homofile har fått det spesielt mykje betre, men det er
iallefall eit steg i rett retning.

Hels Leon,

Silje

No comments: