Saturday, October 18, 2008

Eksamen blir gitt 21 november kl 1400

Eksamen blir gitt ut 21 november, og blir publisert på classfronter og sendt ut på mail. Jeg skal komme ut med mer informasjon etterhvert.

Christian

No comments: