Tuesday, October 28, 2008

Definisjoner på importerstattende og eksportorientert industri

Mange er sikkert ute etter en klargjøring av noen økonomiske begreper. Her er en ganske god avklaring av to begreper som vi har berørt uten at jeg har fått skapt noe klarhet i de - tar sikte på det imorgen når vi skal snakke om globaliseringsprosesser:

http://www.udviklingstal.dk/toformerforindu.htm

C

No comments: