Tuesday, October 28, 2008

Gammelt intervju med Benedicte Bull i Ny Tid om stortingets utviklingsmelding

Jeg fant denne gamle artikkelen i Ny Tid. Her kritiserer Benedicte Bull - som dere har på pensum - regjeringens utviklingsmelding. I denne meldinga så støtter den norske regjeringen opp om å oppmuntre til privatisering, deregulering og kutt i sosiale stønader - neoliberalsimens mantra. Hun påpeker at det er unyansert av norske politikere å spille den samme sangen som USA. Verdensbanken og IMF har i lang tid vært stråmenn for USAs neoliberalsitisk politikk, og norge bør være skeptisk til å satse så hardt på privat sektor i forhold til å skape utvikling.

Dette tankegodset er mye inspirert av økonomen Ferdinand de Soto, som tenker seg at avbyråkratisering av den offentlige sektoren vil gjøre det lettere for mindre og mellostore bedrifter å etablere seg. De regulering er altså et sentralt mål innen denne tankegangene - (her ser vi også linjer til Milton Freedman). Problemet, som Bull påpeker, er at påført deregulering kan føre til sosial uro. Reguleriing kan skape konkurranse (Feks i norge har vi konkurransetilsynet, som er en statlig institusjon), og regulere konkurranse. VIdere er slike reguleringer en viktig del av kompromissene som ulike aktører har kommet frem til.

Jeg likte dette intervjuet - hun er veldig i tråd med artikkelen dere har på pensum av Robinson (og sin egen selvfølgelig)

C

No comments: