Friday, October 17, 2008

Daniel Ortega med minst tillit på det amerikanske kontinente

Som det går frem av en artikkel i El Nuevo Diario, så er Ortega en av presidentene i Amerika med minst tillit. Det som også går frem her, er at de institusjonene med mest tillit er media, etterfulgt av militæret, med kirken på en tredjeplass. Dette avviker noe fra UNDP rapporten på pensum, som baserer seg på en eldre undersøkelser. Det som stemmer helt overens med UNDP rapporten, er at de politiske partiene fremdeles har en bunnplass når det gjelder tillit.

Noe som også overrasket meg er at Høyesterett er så lave på tillitsskalaen, bare litt etter presidentinstitusjonen.

Dere finner artikkelen:
http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/29766


Undersøkelsen:
Barómetro de las Américas 2008: Desafíos para la Democracia en América Latina

Hilsen Christian

No comments: