Saturday, April 4, 2009

CHANGE?

Obama har vært flink til å love forandring. Mange har kritisert ham for å være flinkere til å snakke om forandring enn å faktisk gjennomføre den, men en har i løpet av de siste ukene sett flere bevis på at den nye administrasjonen ønsker å ha et annet type samarbeid med Latin-Amerika. Forrige administrasjon foretrakk i mange tilfeller befalinger fremfor samtale, og mye av det diplomatiske samarbeidet mellom USA og Latin-Amerikanske land innebar at USAske politikere fortalte de andre hvordan en skulle drive sin politikk. 

I forrige uke var både visepresident Joe Biden og utenriksminister Hillary Clinton på besøk sør-for-grensen. I møte med Sentral-Amerikanske presidenter uttalte Biden: 

"This administration is looking for a productive and respectful relationship, and we know that type of relationship initiates listening to each other. That is why we are here. I expect to listen to and learn from President Arias and the other leaders with whom I will meet tomorrow."

Nesten samtidig ble Hillary Clinton en av de aller første sittende USAske ministre som innrømmer at USA har hatt negativ innvirkning for sikkerhets situasjonen i Latin-Amerika. På spørsmålet - Er vi i USA medskyldige for den voldelige narkotraffikken? svarte Clinton:

“Our insatiable demand for illegal drugs fuels the drug trade(…)Our inability to prevent weapons from being illegally smuggled across the border to arm these criminals causes the deaths of police officers, soldiers and civilians.”

Positive intensjoner og innrømmelser har bortimot vært fraværenede i USAs utenrikspolitikk de siste 8 årene. Denne endringen i formen for det politiske samarbeidet er blitt veldig godt tatt imot i Latin-Amerikanske land og Obama er kanskje enda mer populær her enn nord-for-grensen.  

Vi ser nå at ordene er forandret, det som gjenstår er å se om disse vakre ordene faktisk blir underbygget med handlinger.

http//www.nytimes.com/2009/03/26/world/americas/26mexico.html

http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/03/30/biden.costa.rica/?iref=mpstoryview

http://www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?story_id=13415531

No comments: