Tuesday, April 21, 2009

Latin-Amerikas åpne armer?

The Summit of the Americas er nå over og det var skuffende lite action. De aller meste gikk sivilisert for seg og til og med Chavez oppførte seg fint.

På forrige Summit var det Chavez som var den store stjerna og det var han som stakk av med all oppmerksomhet, men denne gangen var det Obama som var i rampelyset. På lørdag viste en meningsmåling fra Ibero–barometro at Obama var den best likte lederen på hele det amerikanske kontinent, og det var kanskje denne populariteten som fikk populisten Chavez til å tone ned sin vanlige anti-USAske retorikk.

Den enkelthendelsen som fikk mest oppmerksomhet på dette toppmøtet var Chavez` gave til President Obama:  Eduardo Galenos bok fra 1971 “Latin-Amerikas åpne årer”. Denne boka var svært populær blant venstreradikale fra hele verden på 1970- og 1980- tallet, og har hatt stor innflytelse på latinamerikansk historiesyn.  Galeanos historie forteller hvordan Latin-Amerika har blitt utnyttet de siste 500 år, først av spanjoler og portugisere deretter av nordamerikanere og andre kapitalister. Hovedargumetet til Galeano er at VI er fattige på grunn av at DE er rike og omvendt, for å bruke Galeanos metaforer er blodårene åpnet og Latin-Amerikas blod er blitt tappet. Denne typen historiesyn ble også omfavnet av latinamerianske høyrevridde ledere på 1980-tallet, siden det forklarte at fattigdom ikke hadde noe med interne problemer og korrupsjon å gjøre; den var forårsaket av global kapitalisme.

 Denne måten å se verden på har tapt sin popularitet i siste tiår og “Latin-Amerikas åpne årer” har blitt latterliggjort blandt annet gjennom boka  Guide to the Perfect Latin American Idiot”.  Populariteten fikk likevel en boost i løpet av helga. På fredag var “Latin-Amerikas åpne årer”  amazon.com sitt 54 295 mest populære verk.  På mandag, to dager etter Chavez` gaveoverrekkelse er boka den nest mest bestilte på samme nettside.

Bokgaven var en gammeldags, men likevel relativ subtil måte å bedrive USA-kritikk på. En som ikke var like subtil var Daniel Ortega som på fredag kom med en 50 minutt lang tirade der han anklaget Washington for bortimot alle Latin-Amerikas problemer de siste 200år. Ortega fikk ikke den responsen han nok hadde håpet på og det ble tydelig hvor majoriteten av de oppmøtte lederne hadde sin sympati. Det er åpenbart at Obama representerer en annen type USAsk politikk enn hans forgjengere og denne endringen gjør det verre for venstreradikale å få gjenklang for sine tradisjonelle argumenter. Det gode gamle slaveriargumentet, for eksempel, fungerte mye bedre mot Bush enn mot Obama. I sin egen tale svarte Obama : “Jeg tror, som tidligere talerne har sagt, at vi bør lære av historien, men vi må ikke være bundet av den.(…) Jeg kom ikke hit for å debattere fortiden. Jeg kom for å beskjeftige meg med fremtiden”.

Obama fikk positiv tilbakemeldinger fra de fleste amerikanske presidenter og han blir omtalt som en god lytter som ikke går hodeløst inn i debatter om de gamle uenigheter som blandt annet Ortega brakte til bords.  På tross av all denne siviliserte oppførselen og den respektfulle lyttingen har det skjedd lite nytt på dette toppmøtet. Svært få nye ting har blitt bestemt og det endelige dokumentet som de oppmøtte presidentene stilte seg bak var en svært generell og intetsigende tekst med formuleringer som: “vi lover alle å arbeide for å bekjempe fattigdommen”og “vi skal kjempe mot organisert kriminalitet”.  

Obama er flink til å si de rette tingene og å snakke folk etter munnen, det han ennå ikke har vist er slagferdighet og handlekraft. Det at amerikanske presidenter kan snakke sammen uten å gå i strupen på hverandre er fint og flott, men enighet og harmoni har liten verdi i seg selv om ikke denne enigheten blir brukt for å gjøre beslutninger som betyr noe for folk.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8007472.stm

http://www.amazon.com/Open-Veins-Latin-America-Centuries/dp/0853459916

http://www.amazon.com/Guide-Perfect-Latin-American-Idiot/dp/156833236X

 

 

No comments: