Tuesday, April 14, 2009

Summit of the Americas


17-19 april vil 34 amerikanske statsoverhoder møtes i Port of Spain i Trinidad og Tobago. Dette møtet er organisert av Organization of American States (OAS) og vil være det femte av sitt slag.   På den offisielle agendaen finnes det 6 punkter: Velstand, energi, miljø, sikkerhet, demokratisk styresett og veien videre for amerikansk samarbeid. 

Mange har uttalt seg optimistisk om dette toppmøtet og i forkant av møtet er det en generell positiv tone i de inviterte presidentenes uttalelser. En av hovedgrunnene til denne optimismen er forventningene til Barack Obama som den samlende og forsonende leder av “den frie verden”. Obamas administrasjon har allerede vist en vilje til et sterkere og mer harmonisk interamerikansk-samarbeid og dette møtet bli Obamas første virkelige mulighet for å sette samarbeidedsønskene ut i livet. 

Den økonomiske krisen vil legge sterke føringer for diskusjonene i Trinidad og Tobago. Selv om krisen har hatt negative konsekvenser for alle amerikanske land blir den på en bisarr måte sett på som en mulighet mer enn som et problem. Møtet vil bli en slags samling i bånn, og alle lands ledere er interesert i en generell økonomisk vekst. Det er en tilsynelatende  gjennomgående vilje for å styrke de interamerianske relasjonene, og det blir uttalt at veien fremover bør være interameriansk samarbeid heller enn interamerikansk konkurranse. Tidspunktet for møtet er fordelaktig og finanskrisen kan faktisk være med på å skape større harmoni mellom de amerikanske landene.


Den største stridsspørsmålet på dette møtet er, som på de tidligere interamerikanske toppmøtene, Cuba. Cuba er ikke medlem av OAS og er ikke invitert på dette møtet. Likevel vet alle involverte at hvis ikke det blir en større enighet om hvordan amerikanske land skal forholde seg til Cuba vil det ikke bli fred og fordragelighet i regionen. Obama er klar over dette og har prøvd på å forbedre forholdet mellom landene da han beluttet å lempe på reiserestriksjonene og pengeoverføringene fra USA til Cuba. Dette blir sett på som et skritt på veien, men det er fortsatt en lang vei å gå. Hvis Obama vil gjennomføre et toppmøte uten at folk som Chavez, Morales eller Ortega skal komme med sine lenge innøvde antiUSAske tirader, må han vise mer for å bevise at forholdet mellom USA og Cuba er på bedringens vei.    

http://www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?story_id=13446630

http://www.miamiherald.com/news/americas/cuba/story/998681.html


No comments: