Friday, April 3, 2009

To venstresider

Latin-Amerikansk politikk er tilsynelatende preget av en klar forskjell mellom høyre og venstre.  Likevel vil en se at forskjellene ikke er så klare som de ser ut om man går tettere inn i den politiske virkelighet. (Alt er ikke enten Siga eller Alto.) Pakten mellom Ortega og Aleman er et eksempel som viser at”sosialistiske” og ”liberale” politikere har flere fellesinteresser enn hva de politiske programmene skulle tilsi.

En annen ting  som kompliserer dette svart-hvitt bildet er at den Latin-Amerikanske venstresiden på ingen måte er en homogen politisk bevegelse. Denne artikkelen viser hvordan El Salvadors nyvalgte president har to politiske beilere, og at Lula og Chavez  på tross av sine tilsynelatende likheter har to ganske så forskjellige agendaer.

http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4780


No comments: